/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Hymon Energy wykona instalacje PV na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

W dniu 14.06.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Hymon Energy  z Tarnowa Umowa na realizację instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych, w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.


Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych .
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował Damian Krzaczek oraz właściciel firmy Hymon Energy pan Jacek Strzesak.

Wartość przedmiotu umowy to 7 674 459,56 zł brutto.

Źródło: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki