/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Hymon Energy zbuduje instalacje PV w gminach Brzostek, Czarna oraz Pilzno

W dniu 05.07.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Hymon Energy z Tarnowa Umowa na realizację instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych, w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisała Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna, natomiast Wykonawcę reprezentował Jacek Strzesak.

Wartość przedmiotu umowy to 6 859 398,71 zł brutto.

Źródło: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki