/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Miasto i Gmina Krotoszyn inwestują w energetykę odnawialną

W dniu 28.09.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych w ramach inwestycji pt. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” w ramach realizowanego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Wykonawcą została firma Hymon Energy z siedzibą w Tarnowie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy ok. 1,31 MW w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. W ramach tego programu, w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych, zostaną również zamontowane instalacje solarne wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy ok. 0,66 MW.

W terminie od dnia 10.10.2018 r. przeprowadzane będą wizje lokalne na zlecenie Hymon Energy przez biuro projektowe, celem sporządzenia dokumentacji technicznej wykonania instalacji.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 8 mln zł.

Źródło: Gmina Krotoszyn