/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Miasto Tarnów da pieniądze na fotowoltaikę

23 kwietnia 2019 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mieszkańców chcących wymienić system ogrzewania z węglowego na ekologiczny i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Uchwała tarnowskich radnych, wraz z regulaminem udzielania dotacji z miejskiego budżetu na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, znacznie rozszerza dotychczasową pomoc miasta w tym zakresie. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (kolektorów słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Po raz pierwszy w Tarnowie dofinansowania obejmują panele fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej. Warunkiem skorzystania z dotacji jest m.in. nieprowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości, gdzie mają być montowane odnawialne źródła energii, posiadanie ogrzewania ekologicznego (nie na paliwo stałe), dach, na którym instalowane będą urządzenia nie może zwierać elementów azbestowych.

Firma Hymon Energy pomaga w procedurze wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem +48 14 657 20 21 lub wysyłając email na adres biuro@hymon.pl

Źródło: Urząd Miasta Tarnowa