/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Gmina Goraj stawia na fotowoltaikę

Hymon Energy zamontuje 117 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Goraj. Program realizowany jest w ramach projektu "Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

30.05. 2019 r. przedstawiciele firmy Hymon Energy oraz Wójt, pan Antoni Łukasik, podpisali umowę na wykonawstwo 117 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Goraj. Łączna moc wytwórcza instalacji fotowoltaicznych to ponad 350 kW. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie do 15.10.2019 r.

W ramach realizowanej inwestycji, 06.06.2019 r. Wójt gminy zorganizował spotkanie beneficjentów programu z przedstawicielami firmy Hymon Energy. Na spotkaniu przedstawiciele wykonawcy zaprezentowali zalety energetyki prosumenckiej oraz omówili poszczególne etapy realizacji inwestycji.