/ / / ul. Dojazd 16A/ 33-100 Tarnów/ Telefon: +48 14 657 20 21/ e-mail: biuro@hymon.pl

Serwis i montaż

Nasi Instalatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w montażu systemów fotowoltaicznych. Posiadają ważne certyfikaty instalatorów OZE wystawione przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, jak i świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla montowanych instalacji. Wykonujemy montaże systemów PV na dachu i gruncie. 
 


 

System fotowoltaiczny jest bezobsługowy i samoczyszczący się. 

W swojej ofercie posiadamy również usługę serwisową, która jest ujęta w gwarancji na montaż instalacji fotowoltaicznej. Reklamacje należy zgłosić w formie elektronicznej na podane dwa adresy   e-mail.: 
serwis@hymon.p
biuro@hymon.pl 

lub telefonicznie: 
tel./Mobile +48 531 800 180

Opłata pogwarancyjnej usługi serwisowej to: 100 zł/h plus 1 zł/km za dojazd do miejsca usterki.

Przejdź do formularza serwisu